Thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số

Thứ ba - 10/10/2023 07:09
      Thành Phố Thủ Dầu Một là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Dương. Bên cạnh đó, thành phố còn là đô thị hạt nhân có vai trò tạo sự liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh với các đô thị vệ tinh là trung tâm các huyện, thị xã, thành phố. Với vai trò là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương đã tạo động lực quan trọng để Thủ Dầu Một phát triển theo đúng chương trình định hướng phát triển đô thị quốc gia và tỉnh Bình Dương cũng như Nghị quyết đảng bộ thành phố đã đề ra.
 
z4771134679075 2107df6adc5313a0bfdf1012a79375c1

Hình ảnh thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số
 
      Thành phố cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 với các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, công dân số, xây dựng thành phố thông minh để làm thay đổi tổng thể và toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền hiệu lực, hiệu quả, minh bạch.
     Đối với lĩnh vực Hành chính công, thành phố đã triển khai thực hiện 43 TTHC mức độ 3; 157 TTHC mức độ 4 trên tổng số 278 TTHC thuộc thẩm quyền, áp dụng Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tập trung của tỉnh tại thành phố, triển khai thực hiện số hóa 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2023 và Triển khai các phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Bộ phận Một cửa cấp xã từ ngày 01/01/2023. Thành phố đã ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử quản lý hồ sơ và theo dõi hồ sơ, đảm bảo các yêu cầu chức năng, kết quả giải quyết TTHC xuyên suốt, nhất quán nhưng vẫn đảm bảo công khai, minh bạch trên môi trường mạng. Với kết quả chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2022 thành phố Thủ Dầu Một tiếp tục xếp hạng  nhất và đạt 9 năm liên tục Thành phố luôn dẫn đầu về chỉ số CCHC cấp huyện trên toàn địa bàn Tỉnh Bình Dương.
 
      Hình ảnh thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số

POSTER CHUYEN DOI SO 1

POSTER CHUYEN DOI SO 2
 
      Hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT tại cơ quan hành chính thành phố và các phường cơ bản được đầu tư nâng cấp đồng bộ hoàn chỉnh hệ thống mạng nội bộ, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo điều kiện kỹ thuật, cung cấp các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, hệ thống truyền hình trực tuyến với 16 điểm cầu gồm 02 điểm cấp thành phố và 14 điểm tại UBND các phường; kết nối 4 cấp đáp ứng được các yêu cầu khi tỉnh triển khai các cuộc trực tuyến, 100% các văn bản hành chính thông thường được ban hành dưới dạng điện tử và tổ chức phòng họp không giấy, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tạo môi trường làm việc hiện đại, văn minh, tiết kiệm chi phí.
     Thành phố còn phối hợp nâng cấp, đảm bảo Hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử đáp ứng nhu cầu phục vụ của người dân, doanh nghiệp như: Đăng ký lịch hẹn, ChatBot, ký số trên eForm, ký số trên file Pdf, thanh toán trên nền tảng dịch vụ công quốc gia, thanh toán nghĩa vụ thuế lĩnh vực đất đai, thanh toán trực tuyến từ thành phố đến các phường và rà soát, chuẩn hóa quy trình thủ tục theo quy trình hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO và hệ thống báo cáo.
     Thành phố đã thực hiện Chiến dịch phát triển chữ ký số xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số hoạt động giao dịch trên môi trường số trên địa bàn, phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng (VNPT-CA, BKAV-CA, SAVIS-CA), tổ chức triển khai cho các phòng ban, cơ quan đơn vị, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố, UBND 14 phường cấp chữ ký số công cộng miễn phí và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, người lao động, nhân dân. Hiện tại, đã thực hiện cấp chữ ký số miễn phí đến 3.850 CBCC-VC và người dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt chỉ tiêu 80% người dân có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố có chữ ký số cá nhân; 100% người dân sử dụng chữ ký số khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu 50% người dân trưởng thành được cấp chứng thư số công cộng.
      Ngoài ra, thành phố còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản phí, lệ phí dịch vụ hành chính công và các khoản thư khác thuộc ngân sách nhà nước. Đồng thời, đã phối hợp các đơn vị ngân hàng tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện tuyến đường và khu thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh thương mại thực hiện phương thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

      Hình ảnh thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số

z4727380663627 ce4a3a0e2767c73fff2d762cb869a007

359815599 651179210386203 2670208118966430025 n

359529662 651179183719539 6159182774879346321 n (1)

359519692 651179470386177 1685224870465333577 n

z4674263445071 4703767b8a85b7ca49cc8192adc001b4

00777 00 02 46 24 still052

00777 00 02 51 04 still053 (1)

00777 00 02 58 00 still054

00777 00 03 17 03 still059

00777 00 03 13 22 still058
 
  TP.TDM đã hoàn thành 100% cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho công dân thường trú đủ điều kiện trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Phát triển, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số từ VNEID trên cơ sở mở rộng tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, hoạt động ngân hàng, ứng cứu khẩn cấp, phản ánh hiện trường, tố giác tội phạm... Tính đến hết ngày 15/9/2023, thành phố đã thu nhận được 276.785/223.154 hồ sơ, đạt tỷ lệ 124%. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 được: 240.199/223.154 tài khoản, đạt tỷ lệ 110%. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu làm sạch hàng ngày, đảm bảo thông tin trong hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” đảm bảo 100% công dân đều được thông báo đầy đủ mã số định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử mang lại các tiện ích cho người dân.
      Đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, thành phố đã xây dựng và phát triển Chính quyền số trong ngành trên các nền tảng số mới nhất về truyền thông xã hội, hiện trung tâm y tế và 14 Trạm y tế phường đã triển khai phần mềm khám, chữa bệnh do công ty VNPT Bình Dương hướng dẫn thực hiện trong hoạt động khám bệnh hàng ngày, 100% cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện triển khai thực hiện hoạt động khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT, 100% cơ sở giáo dục có Trang thông tin điện tử tích hợp cổng thông tin điện tử ngành GDĐT; ngành GDĐT có trang Fanpage riêng để chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách đến cơ sở và người dân; Triển khai trường học thông minh – trường học không tiền mặt, triển khai các nền tảng số để cung cấp các hình thức dạy - học trực tuyến…
       Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân. Với sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người dân, tin tưởng rằng Thành phố Thủ Dầu Một sẽ sớm trở thành đô thị thông minh, thực hiện công tác chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, bền vững, góp phần xây dựng thành phố thông minh, hiện đại.
      Hình ảnh thành phố Thủ Dầu Một đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số

z4579180279202 12b53f81e2d052065c4b0a1fb2d42111

z4579180234246 0abbf699e7660657dfefa12b6289126f

z4579180324646 9aea7672c22e0442fd1ca3b7973eede9

z4579180185191 6671ee35e9c544bc3f0a38db128444dd

 

Tác giả: admin

Nguồn tin: Đài Truyền Thanh TP. Thủ Dầu Một

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây